TEACHING AREA ULTRASONOGRAFIA

Sponzorované Slovenskou gastroenterologickou spoločnosťou

ŠTVRTOK 25. 1. 2024

10:00 – 11:00

USG BRUCHA– TEÓRIA, VŠEOBECNÝ ZÁKLAD 

PRAKTICKÉ ZRUČNOSTI 

Zaregistrovaní účastníci

Sonograf 1 Sonograf 2
Haver Zoltán
Štefánek Samuel
Komárová Slavomíra
Marcineková Katarína
Toporcerová Dominika
Synaková Katarína
11:00 – 12:00

USG BRUCHA – TEÓRIA, VŠEOBECNÝ ZÁKLAD 

PRAKTICKÉ ZRUČNOSTI 
 

Zaregistrovaní účastníci

Sonograf 1 Sonograf 2
Záhorcová Petronela
Képešiová Erika
Tamaškovičová Alena
Leichenbergová Kristína
Ondogreculová Eva
Ďurčová Lucia

PIATOK 26. 1. 2024

10:00 – 11:00

USG ČRIEV A HEPATOBILIÁRNY TRAKT – TEÓRIA, VŠEOBECNÝ ZÁKLAD 

PRAKTICKÉ ZRUČNOSTI 

Zaregistrovaní účastníci

Sonograf 1 Sonograf 2
Ondogreculová Eva
Veisenpacherová Zuzana
Michalková Alexandra
Zhydenko Luliana
Králik Michal
Képešiová Erika

K jednému sonografu je možné v rámci jednej hodiny priradiť 3 ľudí, t.j. na každý modul ( 2 sonografy) sa môže prihlásiť 6 ľudí na 1 hodinu praktickej výučby. Na teoretický úvod je počet ľudí neobmedzený.

Prihlásiť sa je možné na webovej stránke podujatia www.gastroforum.sk v sekcii TEACHING AREA. V prípade neobsadených miest aj na registrácii na podujatie.

Počas výukových hodín nebude do miestnosti vpustený nikto navyše z technických a ľudských dôvodov, ani za účelom pozorovania – prosíme dodržať.

 

Poplatok za teaching areu je symbolický.

Pre člena SGS  je teaching area zadarmo

Nečlen SGS – poplatok za jeden kurz 20 €.

Úhradu je nutné vykonať pred začatím jednotlivých blokov na registrácii.

Registrácia na ULTRASSONOGRAFIU

Pasívna účasť

Tento spôsob registrácie zvoľte, ak sa chcete zaregistrovať ako pasívny účastník podujatia

Aktívna účasť

Tento spôsob registrácie zvoľte, ak sa chcete zaregistrovať ako aktívny účastník podujatia