TEACHING AREA ULTRASONOGRAFIA

Sponzorované Slovenskou gastroenterologickou spoločnosťou

ŠTVRTOK 25. 1. 2024

10:00 – 11:00

USG BRUCHA– TEÓRIA, VŠEOBECNÝ ZÁKLAD 

PRAKTICKÉ ZRUČNOSTI 

Zaregistrovaní účastníci

Sonograf 1 Sonograf 2
11:00 – 12:00

USG BRUCHA – TEÓRIA, VŠEOBECNÝ ZÁKLAD 

PRAKTICKÉ ZRUČNOSTI 
 

Zaregistrovaní účastníci

Sonograf 1 Sonograf 2

PIATOK 26. 1. 2024

10:00 – 11:00

USG ČRIEV A HEPATOBILIÁRNY TRAKT – TEÓRIA, VŠEOBECNÝ ZÁKLAD 

PRAKTICKÉ ZRUČNOSTI 

Zaregistrovaní účastníci

Sonograf 1 Sonograf 2

K jednému sonografu je možné v rámci jednej hodiny priradiť 3 ľudí, t.j. na každý modul ( 2 sonografy) sa môže prihlásiť 6 ľudí na 1 hodinu praktickej výučby. Na teoretický úvod je počet ľudí neobmedzený.

Prihlásiť sa je možné na webovej stránke podujatia www.gastroforum.sk v sekcii TEACHING AREA. V prípade neobsadených miest aj na registrácii na podujatie.

Počas výukových hodín nebude do miestnosti vpustený nikto navyše z technických a ľudských dôvodov, ani za účelom pozorovania – prosíme dodržať.

 

Poplatok za teaching areu je symbolický.

Pre člena SGS  je teaching area zadarmo

Nečlen SGS – poplatok za jeden kurz 20 €.

Úhradu je nutné vykonať pred začatím jednotlivých blokov na registrácii.

Registrácia na ULTRASSONOGRAFIU