Utorok / 18.1.2022

19.00: Zasadnutie Výboru SGS

19.00 Zasadnutie Výboru SGS

Streda / 19.1.2022

Otvorenie

Huorka M. - prezident SGS
13.00 – 13.10 Otvorenie
Huorka M. – prezident SGS
13.10 – 13.30 State of the art prednáška: Submukózna endoskopia horného GIT
Demeter M. (Martin)

13.30 - 14.25: GERD a benígne ochorenia pažeráka

Predsedajúci: Veselíny E. (Košice), Bánovčin P. (Martin)
13.30 – 14.25 GERD a benígne ochorenia pažeráka
Predsedajúci: Veselíny E. (Košice), Bánovčin P. (Martin)
13.30 – 13.42 Diagnostické úskalia GERD a prekryv funkčných porúch pažeráka
Dolina J. (Brno)
13.42 – 13.54 Rizika dlouhodobé léčby PPI: váha důkazů?
Špičák J. (Praha)
13.54 – 14.06 Problematický pacient s GERD – keď PPI nezaberajú
Ďuríček M., Vážanová D. (Martin)
14.06 – 14.18 Eozinofilná ezofagitída
Bánovčin P., Ďuríček M. (Martin)
14.18 – 14.25 Diskusia

14.30 - 15.25: IBD horného GIT

Predsedajúci: Hlavatý T., Huorka M.
14.30 – 15.25 IBD horného GIT
Predsedajúci: Hlavatý T., Huorka M.
14.30 – 14.35 Postihnutie horného GITu pri IBD – úvod
Hlavatý T. (Bratislava)
14.35 – 14.45 Etiológia, patogenéza a epidemiológia postihnutia horného GIT pri IBD
Gojdičová A. (Bratislava)
14.45 – 14.55 Diagnostika postihnutia horného GIT a tenkého čreva pri IBD
Huorka M. (Bratislava)
14.50 – 15.05 Postihnutia horného GIT pri IBD u detí a dospievajúcich
Čierna I. (Bratislava)
15.05 – 15.15 Liečba postihnutia horného GIT pri IBD
Greguš M. (Nitra)
15.15 – 15.25 Diskusia
15.25 – 15.40 Prestávka

15.40 - 16.35: Malígne ochorenia pažeráka

Predsedajúci: Pekárek B. (Bratislava), Martínek J. (Praha)
15.40 – 16.35 Malígne ochorenia pažeráka
Predsedajúci: Pekárek B. (Bratislava), Martínek J. (Praha)
15.40 – 15.45 Endoskopická diagnostika včasných neoplázií pažeráka
Orságh A. (Bratislava)
15.45 – 15.59 EUS a jeho možnosti v pažeráku a ezofago-gastrickej junkcii
Uhrík P. (Martin)
15.59 – 16.13 Endoskopická liečba neoplázií pažeráka
Martínek J. (Praha)
16.13 – 16.27 Správny manažment pacienta s karcinómom
ezofago-gastrickej junkcie z onkologického a chirurgického pohľadu

Duchoň R., Pörsök Š., Tomáš M., Dolník J., Pinďák D. (Bratislava)
16.27 – 16.35 Diskusia

16.40 - 17.35: Endoscopy in the spotlight: Krvácanie z horného GITu

Predsedajúci: Záň J. (Ružomberok), Koller T. (Bratislava), Urban O. (Olomouc), Nosek V. (Jablonec nad Nisou)
16.40 – 17.35 Endoscopy in the spotlight: Krvácanie z horného GITu
Predsedajúci: Záň J. (Ružomberok),
Koller T. (Bratislava), Urban O. (Olomouc), Nosek V. (Jablonec nad Nisou)
16.40 – 16.50 Krvácanie z horného GIT-u
Koller T. (Bratislava)
16.50 – 17.00 Vybrané videokazuistiky z krvácania z horného GIT-u.
Nosek V. (Jablonec n. Nisou)
17.00 – 17.35 Diskusia

17.40 - 18.10: Sympózium podporené spoločnosťou Viatris: Gastro-hepatológia – včera, dnes a zajtra (vybrané okruhy liečby v gastroenterológii a hepatológii)

Predsedníctvo: MUDr. Pekárek B., PhD, Doc. MUDr. Koller T., PhD
17.40 – 18.10 Gastro-hepatológia – včera, dnes a zajtra (vybrané okruhy liečby v gastroenterológii a hepatológii)
Odborný blok sponzorovaný spoločnosťou Viatris
Predsedníctvo: MUDr. Pekárek B., PhD, Doc. MUDr. Koller T., PhD
17.40 – 17.50 Gastroparéza asociovaná s malignitou.
MUDr. Pekárek B., PhD
17.50 – 18.00 Silymarín, nové dôkazy o starom lieku.
Doc. MUDr. Koller T., PhD
18.00 – 18.10 Použitie biosimilárneho adalimumabu v liečbe IBD.
MUDr. Tkáčik M.

18.15 - 18.45: Sympózium podporené spoločnosťou PRO.MED.CS Praha a.s. : Aktuálny manažment pacientov s funkčnou dyspepsiou

Predsedajúci: Huorka M. (Bratislava)
18.15 – 18.45 Aktuálny manažment pacientov s funkčnou dyspepsiou

Odborný blok sponzorovaný spoločnosťou PRO.MED.CS Praha a.s.
Predsedajúci: Huorka M. (Bratislava)

18.15 – 18.25 Diagnostika funkčnej dyspepsie Veselíny E.
18.25 – 18.45 Terapia funkčnej dyspepsie Dolina J.

18.50: Valné zhromaždenie SGS

18.50 Valné zhromaždenie SGS

20.00: Večera

20.00 Večera

Štvrtok / 20.1.2022

12.40 - 13.00 Desatoro Administrácie PPI pri dlhodobej liečbe

Huorka M. (Bratislava
12.40 – 13.00 Desatoro Administrácie PPI pri dlhodobej liečbe

Huroka M. (Bratislava)

13.00 - 13.30 State of the art prednáška:

Nádorové ochorenia žalúdka - Mĺkvy P. (Bratislava)

13.00 - 13.30 State of the art prednáška:

13.00 – 13.30 State of the art prednáška: Nádorové ochorenia žalúdka
Mĺkvy P. (Bratislava)

13.30 - 14.25: Neurogastroenterologické poruchy horného GITu

Predsedajúci: Zakuciová M. (Košice), Božíková J. (Martin)
13.30 – 14.25 Neurogastroenterologické poruchy horného GITu
Predsedajúci: Zakuciová M. (Košice),
Božíková J. (Martin)
13.30 – 13.42 Endoskopická liečba achalázie
Veseliny E., Janičko M., Zakuciová M., Gombošová L., Jarčuška P. (Košice)
13.42 – 13.54 Endoskopická léčba gastroparézy
Martínek J. (Praha)
13.54 – 14.06 Aktuálny pohľad na manažment pacientov s funkčnou dyspepsiou
Lipták P., Ďuríček M., Schnierer M., Bánovčin P. (Martin)
14.06 – 14.18 Funkčná dyspepsia: čo sa u detí zmenilo v ére COVIDu
Szépeová R. (Martin, Žiar n/Hronom)
14.18 – 14.25 Diskusia

14.30 - 15.25: Ulcusová choroba gastroduodena

Predsedajúcí: Hyrdel R. (Martin), Lietava P. (Martin), Uhrík P. (Martin)
14.30 – 15.25 Ulcusová choroba gastroduodena
Predsedajúcí: Hyrdel R. (Martin), Lietava P. (Martin),
Uhrík P. (Martin)
14.30 – 14.42 História a súčasnosť epidemiológie a klinických prejavov peptických vredov
Hyrdel R. (Martin)
14.42 – 14.54 Význam endoskopie a cielenej histológie v diagnostike a liečbe peptických vredov
Lietava P. (Martin)
14.54 – 15.06 Význam HP infekcie v patogenéze peptických vredov v minulosti a súčasnosti
Hyrdel P. (Martin)
15.06 – 15.18 Význam EUS v diferenciálnej diagnostike peptických a neoplastických lézii
Uhrík P. (Martin)
15.18 – 15.25 Diskusia
15.25 – 15.40 Prestávka

15.40 - 16.35: Celiakia

Predsedajúci: Pekárková B. (Trnava), Čierna I. (Bratislava)
15.40 – 16.35 Celiakia
Predsedajúci: Pekárková B (Trnava),
Čierna I. (Bratislava)
15.40 – 15.50 Chyby u celiakie
Pekárková B. (Trnava)
15.50 – 16.00 Celiakia “like” zmeny sliznice duodena
Beráková K.
16:00 – 16.10 2020/2021: Nové odporúčania pre diagnostiku celiakie u detí
Kabátová J., Čierna I. (Bratislava)
16.10 – 16.20 Autoimunitné ochorenia asociované s celiakiou
Juríček R. (Bratislava)
16.20 – 16.35 Diskusia

16.40 - 17.35: Malígne ochorenia žalúdka

Predsedajúci: Makovník P., Orságh A. (Bratislava)
16.40 – 17.35 Malígne ochorenia žalúdka
Predsedajúci: Makovník P., Orságh A. (Bratislava)
16.40 – 16.52 Správna bioptizácia a farbenie v žalúdku
Osuská D. (Bratislava)
16.52 – 17.04 EUS v diagnostike stenových lézií žalúdka
Kunčák B. (Bratislava)
17.04 – 17.16 Endoskopická liečba neoplázií žalúdka
Pekárek B. (Bratislava)
17.16 – 17.28 Neuroendokrinné tumory žalúdka – rady experta
Hyrdel R. (Martin)
17.28 – 17.35 Diskusia

17.40 - 18.35: Endoscopy in the spotlight II: Povrchové lézie hornej časti tráviaceho traktu

Predsedajúci: Pekárek B., Kunčák B.
17.40 – 18.35 Endoscopy in the spotlight II:
Povrchové lézie hornej časti tráviaceho traktu
Predsedajúci: Pekárek B., Kunčák B.

18.40 - 19.10: Sympózium podporené spoločnosťou Fleximed: Použití umělé inteligence pro zvýšení detekce polypů tlustého střeva

18.40 – 19.10 Odborný blok sponzorovaný spoločnosťou Fleximed
18.40 – 19.10 Použití umělé inteligence pro zvýšení detekce polypů tlustého střeva

Šťovíček J.

19.15 - 19.45: Sympózium: Odborný blok sponzorovaný spoločnosťou Ferring

Predsedajúci: Huorka M. (Bratislava)
19.15 – 19.45 Odborný blok sponzorovaný spoločnosťou Ferring
Predsedajúci: Huorka M. (Bratislava)
19.15 – 19.30 Význam compliance v liečbe IBD pacientov
Záň. J (Ružomberok)
19.30 – 19.45 Postavenie 5−aminosalicylatov v liečbe Crohnovej choroby.
Dražilová S. (Košice)

20.00: Večera

20.00 Večera

Piatok / 21.1.2022

8.00 - 8.30: Sympózium: Odborný blok sponzorovaný spoločnosťou Swixx

Predsedajúci:

8.00 – 8.30 Odborný blok sponzorovaný spoločnosťou Swixx
Predsedajúci: Huorka M. (Bratislava)
8.00 – 8.15 Nedostatok železa a zápalové ochorenie čreva
Hlavatý T. (Bratislava)
8.15 – 8.30 ECCO odporúčania pre manažment anémie z nedostatku železa
Huorka M. (Bratislava)

8.30 - 9.00: Sympózium: Odborný blok sponzorovaný spoločnosťou Worwag Pharma Slovensko s.r.o

Predsedajúci: Huorka M. (Bratislava)
8.30 – 9.00 Odborný blok sponzorovaný spoločnosťou Worwag Pharma Slovensko s.r.o.
Predsedajúci: Huorka M. (Bratislava)
8.30 – 8.45 Vitamín B12 − deficiencia v gastroenterológii a možnosti liečby
Huorka M. (Bratislava)
8.45 – 9.00 „Perorální suplementace vitaminu B12 u nemocných s Crohnovou chorobou“.
Kaštylová K. (Praha)
9.00 – 9.30 State of the art prednáška Moderná diagnostika a liečba IBD u detí
Bronský J. (Praha)

9.00 - 9.30: State of the art prednáška: Moderná diagnostika a liečba IBD u detí

Bronský J. (Praha)

9.00 – 9.30 State of the art prednáška
Moderná diagnostika a liečba IBD u detí
Bronský J. (Praha)

9.30 - 10.25: COVID 19 a ochorenia tráviaceho traktu Game over alebo New normal

Predsedajúci: Hlavatý T. (Bratislava), Koller T. (Bratislava)
9.30 – 10.25 COVID 19 a ochorenia tráviaceho traktu Game over alebo New normal
Predsedajúci: Hlavatý T. (Bratislava),
Koller T. (Bratislava)
9.30 – 9.42 COVID-19 – Epidemiológia, etiopatogenéza a diagnostika
Gojdičová A. (Bratislava)
9.42 – 9.54 COVID-19 – Liečba, prevencia a prognóza
Šturdík I. (Bratislava)
9.54 – 10.06 Gastrointestinálne komplikácie a superinfekcie COVID-19
Ďurina J. (Nové Zámky)
10.06 – 10.18 COVID-19 a ochorenia pečene
Koller T. (Bratislava)
10:18 – 11:30 Diskusia
10.25 – 10.40 Prestávka

10.40 - 11.35: Potravinové intolerancie 2022

Predsedajúci: Čierna I. (Bratislava), Kadlečková B. (Bratislava)
10.40 – 11.35 Potravinové intolerancie 2022
Predsedajúci: Čierna I. (Bratislava), Kadlečková B. (Bratislava)
10.40 – 10.50 Keď je mlieko problém: Intolerancia nie je alergia
Kadlečková B., Čierna I. (Bratislava)
10.50 – 11.00 Potravinová alergia a intolerancia
Jeseňák M. (Martin)
11.00 – 11.10 Histamínová intolerancia, evidence based medicine
Čižnár P. (Bratislava)
11.10 – 11.20 Negatívny vplyv diétnych opatrení – zdravotný a ekonomický pohľad
Valachová I., Bačinská E. (Banská Bystrica, Žilina)
11.20 – 11.35 Diskusia

11.40 - 12.10: Aktuality v gastroenterológii

Predsedajúci: Zelinková Z. (Bratislava), Martínek J. (Praha)
11.40 – 12.10 Aktuality v gastroenterológii
Predsedajúci: Zelinková Z. (Bratislava), Martínek J. (Praha)
11.40 – 11:50 Patofyziológia
Bánovčin P. (Martin)
11:50 – 12:00 Diagnostika
Hucl T. (Praha)
12:00 – 12:10 Terapia
Zelinková Z. (Bratislava)

12.10: Zhodnotenie a záver podujatia

12.10 Zhodnotenie a záver podujatia

Program na stiahnutie tu