TEACHING AREA ENDOSKOPIA

Sponzorované Slovenskou gastroenterologickou spoločnosťou

ŠTVRTOK 25. 1. 2024

Kolonoskopia Hemostáza Polypektómie
10.00 – 11.00
Kunčak
Veseliny
Pekárek
12.00 – 13.00
Koller
Záň
Pekárek
14.00 – 15.00
Koller
Veseliny
Kunčak

KOLONOSKOPIA
viacstupňový trenažér na kolonoskopiu. Vhodné pre úplných začiatočníkov a mierne pokročilých. 

HEMOSTÁZA
animálny model žalúdok – základné techniky ovládania endoskopu, nácvik hemostatických techník – klipovania, podpich, bipolárna sonda, koagrasper 

POLYPEKTÓMIE
animálny model – žalúdok – základné techniky ovládania endoskopu, nácvik polypektomických techník – EPE, EMR a princípy ESD 

Každý modul má na starosť uvedený tréner – člen výboru endoskopickej sekcie SGS. 

Počet účastníkov je limitovaný – na každý modul max. 5 ľudí. 
T.j. každú hodinu 3 x 5 a za celý deň 3 x 3 x 5. Celkovo teda 45 ľudí – školených pod hlavičkou Endoskopickej sekcie SGS. 

Zaregistrovaní účastníci

10:00 - 11:00
KOLONOSKOPIA HEMOSTÁZA POLYPEKTÓMIE
12:00 - 13:00
KOLONOSKOPIA HEMOSTÁZA POLYPEKTÓMIE
14:00 - 15:00
KOLONOSKOPIA HEMOSTÁZA POLYPEKTÓMIE

Prihlásiť sa je možné na webovej stránke podujatia www.gastroforum.sk v sekcii TEACHING AREA. V prípade neobsadených miest aj na registrácii na podujatie.

Počas výukových hodín nebude do miestnosti vpustený nikto navyše z technických a ľudských dôvodov, ani za účelom pozorovania – prosíme dodržať.

 

Poplatok za teaching areu je symbolický.

Pre člena SGS do 35 rokov je teaching area zadarmo

Lekár nad 35 rokov a nečlen SGS – poplatok za jeden kurz 35 €.

Úhradu je nutné vykonať pred začatím jednotlivých blokov na registrácii.

Registrácia na Endoskopiu