TEACHING AREA ENDOSKOPIA

Sponzorované Slovenskou gastroenterologickou spoločnosťou

ŠTVRTOK 25. 1. 2024

Kolonoskopia Hemostáza Polypektómie
10.00 – 11.00
Kunčak
Veseliny
Pekárek
12.00 – 13.00
Koller
Záň
Pekárek
14.00 – 15.00
Koller
Veseliny
Kunčak

KOLONOSKOPIA
viacstupňový trenažér na kolonoskopiu. Vhodné pre úplných začiatočníkov a mierne pokročilých. 

HEMOSTÁZA
animálny model žalúdok – základné techniky ovládania endoskopu, nácvik hemostatických techník – klipovania, podpich, bipolárna sonda, koagrasper 

POLYPEKTÓMIE
animálny model – žalúdok – základné techniky ovládania endoskopu, nácvik polypektomických techník – EPE, EMR a princípy ESD 

Každý modul má na starosť uvedený tréner – člen výboru endoskopickej sekcie SGS. 

Počet účastníkov je limitovaný – na každý modul max. 5 ľudí. 
T.j. každú hodinu 3 x 5 a za celý deň 3 x 3 x 5. Celkovo teda 45 ľudí – školených pod hlavičkou Endoskopickej sekcie SGS. 

Zaregistrovaní účastníci

10:00 - 11:00
KOLONOSKOPIA HEMOSTÁZA POLYPEKTÓMIE
Zápotocká Júlia
12:00 - 13:00
KOLONOSKOPIA HEMOSTÁZA POLYPEKTÓMIE
Sasarak Dalibor
Haver Zoltán
14:00 - 15:00
KOLONOSKOPIA HEMOSTÁZA POLYPEKTÓMIE
Zápotocká Júlia

Prihlásiť sa je možné na webovej stránke podujatia www.gastroforum.sk v sekcii TEACHING AREA. V prípade neobsadených miest aj na registrácii na podujatie.

Počas výukových hodín nebude do miestnosti vpustený nikto navyše z technických a ľudských dôvodov, ani za účelom pozorovania – prosíme dodržať.

 

Poplatok za teaching areu je symbolický.

Pre člena SGS do 35 rokov je teaching area zadarmo

Lekár nad 35 rokov a nečlen SGS – poplatok za jeden kurz 35 €.

Úhradu je nutné vykonať pred začatím jednotlivých blokov na registrácii.

Registrácia na Endoskopiu

Pasívna účasť

Tento spôsob registrácie zvoľte, ak sa chcete zaregistrovať ako pasívny účastník podujatia

Aktívna účasť

Tento spôsob registrácie zvoľte, ak sa chcete zaregistrovať ako aktívny účastník podujatia