Vážené kolegyne, Vážení kolegovia,

                na základe nových opatrení vydaných Vládou Slovenskej republiky sa podujatie GASTROFÓRUM 2022 uskutoční PREZENČNE v hoteli Patria. Pre účastníkov, ktorí sa nemôžu zúčastniť osobne sme pripravili aj Online prenos podujatia, registrovať sa môžete TU. 

Podujatie sa uskutoční v režime OP (očkovaní – prekonaní) s tým, že na mieste budeme kontrolovať aj PCR test ( nie starší ako 72 hodín ), alebo antigénový test ( nie starší ako 48 hodín ). Otestovať antigénovým testom sa budete môcť aj na mieste kongresu v hoteli Patria.

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Doc. MUDr. Martin Huorka, PhD.
Prezident
Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti

prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.
Vedecký sekretár
Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, priatelia…

Dovoľte mi pozvať Vás na XXVII ročník nášho najväčšieho odborného podujatia Gastrofórum, ktorý sa koná na tradičnom mieste v hoteli Patria na Štrbskom plese a v tradičnom čase. Na úvod začnem trošku s nadľahčením. Nevieme, aké pohromy okrem pandémie Covid-om 19 nás ešte čakajú, možno do hry zasiahnu klimatické zmeny v podobe oteplenia a my budeme bez snehu.. Napriek nie ľahkej situácii sme sa predsa rozhodli uskutočniť náš piliér odborných podujatí prezenčnou formou. Mimo iného nás k tomu viedli početné konštatovania kolegov, že bez vzájomných stretnutí podujatie stráca na „na šťave“, akčnosti a môže sa postupne vytrácať jeho tradičný charakter. Všetci jednoznačne cítime, že spoločenské rozhovory v dennom a nočnom bare, foyer (dovoľuje sa aj poslovenčená verzia foajé) hotela, pri firmách, tvoria to rozhodujúce korenie kongresu. Je to priam balzam na našu dušu.

     Nosnou témou tohtoročného Gastrofóra sú ochorenia horného gastrointestinálneho traktu (GIT). Tvoria jednu z najčastejších príčin návštev u gastroenterológa. Potvrdzuje sa konštatovanie, že refluxová choroba pažeráka bude ochorením tretieho milénia, vredová choroba žalúdka a duodena bola ostatné dve dekády na ústupe, no zároveň v súčasnosti zaznamenávame aj jej mierny nárast. Silnú kapitolu predstavujú funkčné poruchy horného GIT, síce zo zlepšenou diagnostikou, ale nie celkom uspokojivou liečbou. Zostavovateľov odborného programu by potešilo, keby Vám účasť na kongrese rozšírila vedomosti a pomohla v prípade potreby prijímať správne rozhodnutia. Snažíme sa robiť všetko preto, aby sme Vás zaujali aktuálnosťou prezentovaných tém, odborným prístupom a príjemným prostredím.

     Horný GIT je vstupnou bránou pre jednu z najrozšírenejších radosti života- jedlo. Faktom je , že od Evinho jabĺčka až po Lukulské hody je ľudský život popretkávaný gastronomickými prvkami. Ani tak veľký spisovateľ, akým bol Victor Hugo sa nevyhol vo svojom literárnom snažení tejto téme- napísal knihu o varení. V dnešných časoch dobre prestretý stôl je neobyčajne spôsobilý na to, aby sme zabúdali, že život nie je ľahký.

     V závere by som chcel popriať podujatiu veľa zdaru a peknú symbiózu odborného a prírodného vyžitia v krásnej tatranskej scenérii , ktorá istotne bude umocnená kulinárskymi dobrotami, lebo veď k umeniu žiť patrí aj to, aby sme uviedli svoj život do súladu so svojimi pudmi.

 

Tešíme na stretnutie s Vami

Za organizačný a vedecký výbor: Martin Huorka, prezident SGS