Milé kolegyne a kolegovia,

dovoľte mi, aby som Vás v mene hlavného organizátora – Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti (SGS), ako aj v mene spoluorganizátora – Slovenskej hepatologickej spoločnosti (SHS) srdečne pozval na XXVI. Gastrofórum, ktoré sa bude konať 7. – 9. apríla 2021. Kvôli nepriaznivej epidemiologickej situácii sme museli pôvodne plánované podujatie presunúť na neskorší termín. Optimisticky sme predpokladali, že situácia ohľadom pandémie COVID-19 bude v apríli o niečo lepšia a naše obľúbené podujatie budeme môcť usporiadať aspoň v určitom hybridnom formáte na tradičnom mieste, v hoteli Patria, na Štrbskom Plese. Ak by nám to však aktuálna situácia neumožňovala, tak konferenciu plánujeme uskutočniť úplne online vo virtuálnom priestore. Naším hlavným cieľom je, aby aj napriek nepriaznivej pandemickej situácii bolo zabezpečené kvalitné postgraduálne vzdelávanie a súčasne aj kontinuita Gastrofóra. Hlavnou témou tohtoročného podujatia, na základe zachovania kurikula z posledných ročníkov, sú choroby pečene, žlčových ciest a pankreasu. Tak ako po minulé roky aj tento rok odznejú prednášky popredných slovenských a českých kolegov. Hlavný odborný program sme museli mierne redukovať, nakoľko napr. obľúbený diskusný formát „endoscopy in the spotlight“ by bol vo virtuálnom priestore značne ochudobnený. V priebehu troch popoludní plánujeme uviesť – zakaždým po úvodnej „state of the art“ prednáške – tri samostatné programové bloky, vrátane diskusie. Do celkového programu plánujeme takisto zaradiť aj odborné bloky a prednášky podporené externými partnermi.

Ako to už väčšinou býva, každá kríza so sebou nesie aj určitú príležitosť. Okrem mnohých celospoločenských zmien, ktorých dopady uvidíme a zrejme plne pochopíme až o niekoľko rokov, je z pohľadu medicínskeho vzdelávania možné jasne pozorovať prechod na virtuálny online priestor. Vďaka moderným technológiám tak zažívame ohromný pokrok. Je pravdou, že viaceré významné konferencie už aj v minulosti ponúkali archiváciu svojho obsahu s možnosťou následného pohodlného prístupu po určitú stanovenú dobu. Dá sa predpokladať, že v budúcnosti už pôjde o tzv. nový štandard a aj „vďaka kríze“ sa vzdelávanie všeobecne posunie na úplne novú úroveň. Avšak na druhej strane žiadna online platforma nenahradí osobný ľudský kontakt s možnosťou či už verejnej diskusie alebo dôležitých kuloárnych stretnutí s výmenou skúseností. Verme, že už čoskoro sa budeme môcť všetci zúčastňovať klasických vzdelávacích podujatí a život sa vráti do „nového normálu“. Dovtedy Vám však chceme ponúknuť aspoň virtuálne stretnutie a budeme radi, ak túto príležitosť využijete. Za vedecký a organizačný výbor XXVI. Gastrofóra 2021 Vám chcem do nadchádzajúceho neľahkého a neistého obdobia zaželať pevné zdravie a hlavne veľa síl a motivácie do našej každodennej práce.

MUDr. Eduard Veseliny, PhD.

Prezident kongresu: MUDr. Eduard Veseliny, PhD.
Vedecký sekretár: doc. MUDr. Tomáš Koller, PhD.

Vedecký výbor:

MUDr. Peter Bánovčin, PhD.
MUDr. Iveta Čierna, PhD.
prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.
doc. MUDr. Martin Huorka, PhD.
prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc.
prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD.
doc. MUDr. Tomáš Koller, PhD.
MUDr. Branislav Kunčák
doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc., MHA
MUDr. Boris Pekárek, PhD.
MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD.
MUDr. Eduard Veseliny, PhD.
MUDr. Mária Zakuciová
MUDr. Jozef Záň, PhD.
doc. MUDr. Zuzana Zelinková, PhD.