ŠTVRTOK / 20.1.2022

TEACHING AREA

Kolonoskopia Hemostáza Polypektómie
10.00 – 11.00 Koller T. Veselíny E. Orságh A.
12.00 – 13.00 Kunčák B. Záň J. Orságh A.
14.00 – 15.00 Koller T. Veselíny E. Kunčák B.

KOLONOSKOPIA

– viacstupňový trenažér na kolonoskopiu. Vhodné pre úplných začiatočníkov a mierne pokročilých.

HEMOSTÁZA

– animálny model – žalúdok – základné techniky ovládania endoskopu, základy klipovania, podpich, bipolárna sonda, koagrasper

POLYPEKTÓMIE

– animálny model – žalúdok – základné techniky ovládania endoskopu, EPE, EMR a princípy ESD

Každý modul  má na starosť uvedený tréner – člen výboru endoskopickej sekcie SGS. Na každý modul sa môže prihlásiť max. počet 5 ľudí.

T.j. každú hodinu 3 x 5 a za celý deň  3 x 3 x 5. Celkovo teda  45 ľudí – školených pod hlavičkou Endoskopickej sekcie SGS.

Prihlasovať sa môžete v časti Registrácia Teaching area.

Počas výukových hodín nebude vpustený do Teaching area nikto navyše s kapacitných dôvodov.

Poplatok:
člen SGS do 35 rokov: zadarmo
člen SGS: zadarmo
nečlen SGS: zadarmo

TEACHING AREA ULTRASONOGRAFIA
sponzorované Slovenskou Gastroenterologickou spoločnosťou

 

Lovecký salónik
V úvode prednáška so základmi teórie na vybranú tému.

Čas:
10:00 – 11:00 USG brucha– teória, všeobecný základ
(MUDr. Gojdičová Anna, PhD.)
Praktické zručnosti
MUDr. Gojdičová Anna, PhD., MUDr. Juraj Letkovský, PhD.
11:00 – 12:00 USG čriev– teória, všeobecný základ
(MUDr. Gojdičová Anna, PhD.)
Praktické zručnosti
MUDr. Gojdičová Anna, PhD., MUDr. Juraj Letkovský, PhD.

K jednému sonografu je možné v rámci jednej hodiny priradiť 3 ľudí, t.j. na každý modul je možné prihlásiť sa 9 ľuďom na 1hod. praktickej výučby. Na teoretický úvod je počet ľudí neobmedzený.

PIATOK / 21.1.2022

TEACHING AREA ULTRASONOGRAFIA
sponzorované Slovenskou Gastroenterologickou spoločnosťou

 

Lovecký salónik
V úvode prednáška so základmi teórie na vybranú tému.

Čas:
10:00 – 11:00 USG brucha– teória, všeobecný základ
(MUDr. Šturdík Igor, PhD.)
Praktické zručnosti
MUDr. Veronika Polakovičová,PhD., MUDr. Igor Šturdík, PhD.
11:00 – 12:00 USG hepatobiliárny trakt
(Doc. MUDr. Tomáš Koller, PhD.)
Praktické zručnosti
MUDr. Veronika Polakovičová,PhD., MUDr. Igor Šturdík, PhD.

K jednému sonografu je možné v rámci jednej hodiny priradiť 3 ľudí, t.j. na každý modul je možné prihlásiť sa 9 ľuďom na 1hod. praktickej výučby. Na teoretický úvod je počet ľudí neobmedzený.