Distribučná spoločnosť InterMedical Plus, s.r.o. je výhradným zástupcom pre spoločnosť Boston Scientific na Slovensku. Spoločnosť Boston Scientific sa venuje transformácii a zlepšeniu života prostredníctvom inovatívnych medicínskych riešení, ktoré zlepšujú zdravie pacientov po celom svete. V rámci divízie Gastroenterology sa veľmi aktívne zameriava na možné riešenia a produkty v oblasti gastroenterológie – diagnostickej a terapeutickej endoskopie. V našom portfóliu nájdete komplexné riešenie od biopsie až po pokročilejšie zobrazovancie systémy.

Mgr. Miroslava Hromcová
InterMedical Plus, s.r.o
Hodžova 11, 949 01 Nitra
Tel: +421 915 809 874
mirka.hromcova@intermedical.sk

Ing. Denisa Štorová
InterMedical Plus, s.r.o
Hodžova 11, 949 01 Nitra
Tel: +421 905 344 924
denisa.storova@intermedical.sk

Produktový katalóg Boston Scientific