Všeobecné informácie


MIESTO:
DÁTUM KONANIA:


REGISTRAČNÉ POPLATKY


REGISTRÁCIASPOLOČENSKÝ PROGRAMORGANIZAČNÉ A TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE:


KONTAKTNÉ OSOBY
hotel Patria****, Štrbské Pleso
24. - 26. január 2018


V registračnom poplatku je zahrnutý vstup do kongresových priestorov, materiál kongresu
 KONGRESOVÉ POPLATKYdo 31.12.2017 od 1.1.2018 na mieste 
 Člen SGS, ČGS72€ 96€ 108€ 
 Nečlen SGS, ČGS96€ 120€ 132€ 
 Lekár do 35 rokov36€ 48€ 54€ 
 Zdravotná sestra20€ 25€ 30€ 

Číslo účtu na úhradu registračných poplatkov:   
IBAN: SK52 1111 0000 006624435018
Variabilný symbol : 24012018Registrácia
účastníkov bude prebiehať v hoteli PATRIA v priestoroch oproti recepcii nasledovne:

streda   24.1.2018     
štvrtok  25.1.2018     
piatok   26.1.2018     Spoločenský program v hoteli PATRIA

večera - streda     24.1. 2018  20.00 hod.       cena vstupenky 20 €
obed    - štvrtok    25.1. 2018                          cena                 17 €   
večera - štvrtok    25.1.2018   20.00 hod. cena vstupenky 20 €

Vstupenky je možné objednať na adrese:  jana.chrenkova@tajpan.com 
alebo zakúpiť na registrácii do  vyčerpania kapacity. Všetky ceny sú uvedené s DPH.

TAJPAN s.r.o., Hrachová 6, 821 05, Bratislava

Mgr. Jana Chrenková - 0911/454 298 - jana.chrenkova@tajpan.com
vystavovatelia / ubytovanie - Mgr. art. Peter Slovák - 0911/454 294 - peter.slovak@tajpan.com