Basic 14.00 - 15.00 (Veselíny)

Online registrácia bola ukončená ! Ďalšia možnosť registrácie bude možná na mieste konania kongresu.

basic ‎(14.00 - 15.00)‎

basic ‎‎(14.00 - 15.00)‎‎ ‎‎(odpovede)‎‎
Comments