Basic 10.00 - 11.00 (Veselíny)

Online registrácia bola ukončená ! Ďalšia možnosť registrácie bude možná na mieste konania kongresu.

basic ‎(10.00 - 11.00)‎

basic ‎(10.00 - 11.00)‎Comments